Vandanalyse af vandet fra Thyregod Vandværk

 

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i vandet er 3,3 dH

 

Dato  Sted Type Prøve
22-01-2024 Boring 105.1918 Boringskontrol  PDF
22-01-2024 Gl. Sejrupvej 4 Gruppe A+B Parameter PDF