Generalforsamling


Afholdes hvert år inden udgangen af april. Bekendtgøres på hjemmesiden, facebook og i vores lokal avis.

Dagsorden se her